In augustus 2012 ben ik begonnen met het streetcombing project. Ik ben van alles van de straat gaan rapen.Met de combings wil ik een poetisch beeld neerzetten met vondsten waar de meeste mensen niet direct de schoonheid van inzien en geen waarden meer hebben. Ik herbruik van alles wat ik buiten vind en wat er verloren en afgedankt bij ligt. Door compositie, combinatie en fotografie wil ik de schoonheid van vergankelijkheid laten zien en op een andere manier naar straatafval laten kijken. De composities fotografeer ik zelf maar ik werk ook samen met andere fotografen.

streetcombing

 
In August 2012 I started the project streetcombing. I starting picking up all sorts of items from the street. With these combings I want to create a poetic image using finds most people do not immediately recognize as beautiful or valuable. I reuse everything I can find out there that is lost and discarded. Through selection, composition and photography and I want to show the beauty of impermanence create another way of looking at street waste. I do photograph the compositions myself, but I also work with other photographers.
streetcombing2

 

Comments are closed.